Datum van inwerkingtreding: september 2009

                                               

Privacybeleid

 

UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL NETHERLANDS, a division of Universal Studios International B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Koningin Wilhelminaplein 2-4, 1062 HK Amsterdam (“Universal”) is verantwoordelijk voor deze website en de inhoud daarvan.

 

Wij bij Universal waken over uw privacy en stellen de relatie die wij met u hebben op prijs. Dit Privacybeleid (het “Beleid”) wordt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens  aan u verstrekt en is van toepassing op de Universal website www.universalpictures.nl.  

 

In dit Beleid wordt beschreven welke soorten persoonlijke gegevens wij via www.universalpictures.nl over u verzamelen, hoe wij deze persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken en met wie wij deze mogelijk delen. Onder “persoonlijke gegevens” wordt alle informatie verstaan waarmee een persoon geďdentificeerd kan worden, zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer en andere op een persoon betrekking hebbende informatie. In ons Beleid worden ook de maatregelen beschreven die wij nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen. Wij laten u ook weten hoe u ons kunt bereiken voor:

(i)       de toegang tot, de correctie van, of de verwijdering van de door u verstrekte persoonlijke gegevens;

(ii)     het intrekken van enige eerder door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

(iii)        de kennisgeving aan ons dat wij u niet mogen benaderen met marketingmaterialen over onze producten en diensten; en

(iv)        het stellen van eventuele vragen over onze online privacypraktijken.

 

Lees dit Beleid zorgvuldig door. Door uw gebruik van deze website aanvaardt u dit Beleid.

 

·          De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en het gebruik daarvan.

o         Door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens

§          Contact

§          “Universal Club” (Nieuwsbrieven en andere communicaties)

§          Prijsvraag

§          Privacy van kinderen

o         Automatisch door ons verzamelde persoonlijke gegevens

§          Logbestanden

o         Waar worden uw persoonlijke gegevens gebruikt

·          Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen

·          Links naar andere sites

·          De bescherming van uw persoonlijke gegevens

·          Toegang en correcties

·          Uw keuzes

·          Updates van ons Privacybeleid

·          Contact opnemen

 

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en het gebruik daarvan.

 

Door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens

 

U kunt ervoor kiezen via onze website bepaalde persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) te verstrekken. Indien u ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot een aantal op onze website aangeboden diensten. Wij leggen hieronder uit hoe en wat voor soort persoonlijke gegevens u zou kunnen verstrekken en hoe wij de persoonlijke gegevens zouden kunnen gebruiken.

 

·          Contact 

Indien u via de link “Contact opnemen” op onze website met ons communiceert, kunnen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer vragen, zodat wij op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren.

 

       

·          “Universal Club” (Nieuwsbrieven en andere communicaties) 

U kunt zich op onze website aanmelden voor nieuwsbrieven en andere communicaties over onze diensten en promoties. Voor de aanmelding kunnen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres verzoeken. Deze persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt om de door u verzochte communicaties te sturen. Informatie over de afmelding voor de ontvangst van onze communicaties kunt u vinden onder het gedeelte “Uw keuzes” hieronder.

 

·          Prijsvraag 

Op www.universalpictures.nl houden wij zo nu en dan wedstrijden, sweepstakes en andere promoties. Indien u ervoor kiest om hieraan mee te doen kunnen wij, om deze promoties uit te voeren, om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer vragen. Deze zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen als u hebt gewonnen en de prijs naar u toe te sturen.

 

·          Privacy kinderen 

Wij kunnen op verschillende plaatsen op de website of bij het verlenen van onze diensten gebruikers om hun leeftijd vragen. Deze informatie gebruiken wij om onze diensten op de leeftijd van de website bezoeker af te stemmen. Door onze website of onze diensten te gebruiken, stemt u ermee in vragen over uw leeftijd naar waarheid en juist te beantwoorden. Voor zover voor onze diensten uitdrukkelijke toestemming is vereist, geldt voor kinderen onder 16 jaar dat een ouder of voogd deze uitdrukkelijke toestemming dient te geven. 

 

Automatisch door ons verzamelde persoonlijke gegevens

 

·          Automatische logbestanden

 

Wanneer u www.universalpictures.nl bezoekt, verzamelen wij automatisch log gegevens die in sommige gevallen als persoonsgegeven worden aangemerkt (zoals uw IP adres, de domeinnaam, de website van waaraf u ons bezoekt, of de datum en duur van uw bezoek). Deze gegevens worden bijeengevoegd voor statische doeleinden en zijn daar niet meer te herleiden tot een identificeerbare persoon. Door deze informatie te verzamelen, leren wij hoe we deze website zo goed mogelijk op onze bezoekers kunnen afstemmen

 

Waar worden uw persoonlijke gegevens gebruikt

 

Uw persoonlijke gegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

 

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens

 

Wij verkopen de persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze website niet en maken die ook niet op een andere manier openbaar, behoudens zoals hieronder beschreven of indien wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming krijgen.

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners (bewerkers) die wij hebben ingeschakeld om namens ons diensten te verrichten. Aan deze partijen worden uitsluitend die persoonlijke gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun plichten. Zij mogen dergelijke persoonlijke gegevens alleen gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om namens ons diensten te verrichten of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken (i) indien wij dit op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn, (ii) aan rechtshandhavingsinstanties of overige overheidsambtenaren, of (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig of geëigend is om fysieke of financiële schade te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten.

 

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens over te dragen in het geval van overdracht van de gehele of een gedeelte van onze onderneming of alle of een deel van de activa. Indien een dergelijke overdracht zich voordoet, zullen wij u hierover informeren en zullen wij ons alle redelijke inspanningen getroosten om de volgende eigenaar te instrueren de door u, via deze website verstrekte, persoonlijke gegevens op een manier te gebruiken die in overeenstemming is met dit Beleid. Indien u na een dergelijke overdracht niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, dient u contact op te nemen met de volgende eigenaar van Universal.

  

Links naar andere sites

 

Voor uw gemak en informatie kan onze website links bevatten naar andere websites. Deze websites kunnen onafhankelijk van www.universalpictures.nl worden geëxploiteerd. Gelinkte sites kunnen hun eigen privacybeleid hebben en wij raden u sterk aan dit te bekijken wanneer u gelinkte sites bezoekt. Voor zover de door u bezochte gelinkte websites niet gerelateerd zijn aan Universal, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, onderhoud of beschikbaarheid ervan.

 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens

 

Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke waarborgen voor deze website ter bescherming tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de persoonlijke gegevens die u via www.universalpictures.nl verstrekt.

 

Toegang en correcties

 

Universal geeft websitebezoekers redelijke toegang tot de door hen via www.universalpictures.nl verstrekte persoonlijke gegevens, alsmede de mogelijkheid om deze te bekijken en te corrigeren naarmate nodig. Voor de bescherming van uw privacy en veiligheid, zullen wij alle redelijke stappen nemen om uw identiteit te verifiëren. Verzoeken om toegang dienen te worden gericht aan privacy@universalpictures.nl.

 

Uw keuzes

 

Indien u inzage wilt hebben in uw persoonlijke gegevens die wij hebben verwerkt, uw contactgegevens en voorkeuren wilt bijwerken of ons wilt laten weten dat u niet langer wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@universalpictures.nl. Indien u van onze mailinglijst verwijderd wilt worden, kunt u een e-mail sturen naar afmelden@universalpictures.nl of bellen naar +31 (0) 20 617 7575.

 

Updates van ons Privacybeleid

 

Dit Beleid kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om wijzigingen in onze online informatiepraktijken op www.universalpictures.nl te weerspiegelen. Wij zullen een prominente kennisgeving op deze website publiceren om u op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen van ons Beleid en bovenaan het Beleid aangeven wanneer dit het laatst is bijgewerkt.

 

 

Contact met ons opnemen

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Beleid of als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens of uw voorkeuren die in ons bezit zijn bijwerken, neem dan met ons op door:

 

·          te bellen naar +31 (0) 20 617 7575;

·          een e-mail te sturen aan privacy@universalpictures.nl; of

·          te schrijven naar Universal Pictures International Netherlands, Koningin Wilhelminaplein 2-4, 1062 HK, Amsterdam